Om advokatfirmaet Michael Fuchs forretningsomraader advokater gratis koberkartotek kontakt dansk english
 

 

Internationale retsforhold:

Michael Fuchs Advokatfirma arbejder ofte internationalt
på tværs af landegrænser. Vi har kontakter til advokatkontorer
og andre relevante aktører globalt, og bistår gerne klienter med
at finde den relevante rådgiver også uden for Danmarks grænser.

• Erhvervsret
• Health care, Life Science og lægers retsforhold
• Insolvensret og rekonstruktion
• Internationale retsforhold
• IT-ret
• Liberale erhvervs retsforhold
• Markedsføringsret og immaterialret
• Sportsret
• Virksomhedsoverdragelser

 

Michael Fuchs Advokatfirma | Fruebjergvej 3 | 2100 København Ø | Tlf: +45 39 17 99 99 | Dir. tlf: +45 39 17 97 20 | Mob. tlf: +45 29 62 07 77 | Fax: +45 39 17 99 01 | E-mail: mfu@mfulaw.dk