Om advokatfirmaet Michael Fuchs forretningsomraader advokater gratis koberkartotek kontakt dansk english
 

 

Erhvervsret:

Aftaleret
Selskabsret
Anparts- og aktieselskaber
Interessentskaber
Etablering af erhvervsvirksomhed
Fonde
Bestyrelsesarbejde
Konkurrenceret
Standardvilkår
Markedsføringsret

• Erhvervsret
• Health care, Life Science og lægers retsforhold
• Insolvensret og rekonstruktion
• Internationale retsforhold
• IT-ret
• Liberale erhvervs retsforhold
• Markedsføringsret og immaterialret
• Sportsret
• Virksomhedsoverdragelser

 

Michael Fuchs Advokatfirma | Fruebjergvej 3 | 2100 København Ø | Tlf: +45 39 17 99 99 | Dir. tlf: +45 39 17 97 20 | Mob. tlf: +45 29 62 07 77 | Fax: +45 39 17 99 01 | E-mail: mfu@mfulaw.dk